Aktuality a plány

(23. 08. 2016) EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A VEDENÍ PRACOVNÍHO TÝMU

18.08.2016 proběhla, ve společnosti "Pactra International (Czech) s. r. o..", rozvojově vzdělávací akce pro manažery, tematicky zaměřená na efektivní komunikaci a vedení pracovního týmu. Výborná atmosféra, chtění všech účastníků na sobě pracovat a rozvíjet se, interaktivní metody, zpočátku neoblíbená, později akceptovaná kamera a permanentní kreativní diskuse, spojená se zpětnou vazbou s velkou mírou pozitivnosti, otevřenosti i kritičnosti, to jsou charakteristiky proběhlého tréninku. Prima lidi tam jsou. Mám příjemný pocit z akce v "PACTRA" - dobrá reprezentace. Šéfové společnosti "PACTRA", rozvíjejte svoje lidi, určitě se vám to vyplatí. Gratuluji. Pavel Vyvijal ...

Zobrazit

(08. 08. 2016) MBA - MOTIVACE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Ve dnech 21. a 22.07.2016. proběhla v Praze výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci třetího ročníku studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili na současnou situaci na trhu práce, zejména v lokalitách mimo velká města a na zvláštnosti očekávání potenciálních zaměstnanců v oblasti motivačních činitelů. Diskutovali jsme mimo jiné také o charakteristice nových situací, které současný personální management přináší, a hledali příčiny a následky těchto změn. Téma jsme pak...

Zobrazit

(20. 07. 2016) KANCELÁŘE UZAVŘENY – DOVOLENÁ

Od pondělí 25. července 2016 do pátku 5. srpna 2016 jsou naše kanceláře ve Frýdku-Místku uzavřeny. Provozní zaměstnanci čerpají dovolenou. K dispozici Vám rádi budeme od pondělí 8. srpna 2016 od 07:00 h. Manažeři projektů vzdělávání jsou Vám plně k dispozici (dovolenou v tomto čase nečerpají). Pohodové a veselé léto Vám přeje Petr Otáhal ...

Zobrazit

(19. 07. 2016) NOVÉ POJETÍ VEDENÍ A ŘÍZENÍ LIDÍ

V úterý 12.07.2016 v Regionálním centru Olomouc a ve středu 13.07.2016 v hotelu Imperial v Ostravě probíhaly semináře na téma „Nové pojetí vedení a řízení lidí“ určené personálním ředitelům. Cílem bylo seznámit účastníky s novými trendy, které v současné době provázejí práci personalistů v jednotlivých firmách napříč regiony i typy podnikání nebo zaměstnávání. Dále jsme probrali základní přehled změn, které ovlivňují obsah a změny firemní kultury současných společností, a také to, jak se daří personalistům prosazovat nové postupy a metody, které by se měly promítnout do vedení a řízení týmů v novém období, které je nazýváno tzv. Průmysl 0.4. Všichni účastníci byli ...

Zobrazit

(19. 07. 2016) MBA - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 14.07.2016. a v pátek 15.07.2016 proběhla v prostorách Seminárního centra Akademie v Ostravě výuka k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci třetího ročníku studia MBA. Cílem výuky bylo seznámit účastníky jednak s teorií a především současnou praxí přípravy a realizace cyklického hodnocení zaměstnanců, s jeho významem pro motivaci zaměstnanců a jejich loajalitu. V průběhu výuky jsme se zaměřili mimo jiné také na charakteristiku nových situací, které současný personální management přináší a hledali příčiny a následky těchto změn. Téma jsme pak probrali včetně stanovování následných cílů a zpracování Plánů osobního rozvoje, jednak s motivací zaměstnanců, hod...

Zobrazit

(13. 07. 2016) SEMINÁŘ PÉČE O SILNIČNÍ ZELEŇ A SADOVNICTVÍ

Ve dnech 27. a 28.06.2016 proběhl dvoudenní seminář pracovníků Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. pod názvem Péče o silniční zeleň a sadovnictví. Seminář byl především zaměřen na zásady provozní bezpečnosti stromů, jejich hodnocení a evidenci. Dále se účastníci seznámili s problematikou péče o dřeviny s ohledem na specifika silniční zeleně.  V druhé části semináře, která byla zaměřena na praxi v terénu, pracovníci hodnotili stromy a poznávali defekty. Dále se účastnili ukázky různých řezů stromů, z nichž některé si mohli vlastnoručně vyzkoušet. Lektor: Luboš Drbohlav ...

Zobrazit

(13. 07. 2016) ASERTIVITA TROCHU JINAK

Dne 27.06.2016 proběhl v salonku restaurace Náhon ve Vsetíně pro vybrané pracovníky společnosti Technické služby Vsetín, s. r. o. seminář s názvem „Asertivita trochu jinak". Cílem vzdělávací akce bylo rozebrat zásady efektivní komunikace se zaměřením na asertivitu, jednotlivé asertivní techniky a vyzkoušet si jejich využití na konkrétních modelových situacích. Byly probrány doporučené reakce u zvládání agresivity, manipulace ze strany komunikačních partnerů a nastíněny kroky pro minimalizaci konfliktních situací. Seminaristé měli možnost vyzkoušet asertivní reakce a postupy u scénáře domluvy. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovedn...

Zobrazit

(28. 06. 2016) ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Dne 22.06.2016 proběhl jednodenní seminář pracovníků Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. odpovědných za organizaci výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Seminář byl především zaměřen na rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky, proces zadávání veřejných zakázek a stanovování a posuzování kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku. Dále byly podrobně objasněny veřejné zakázky malého rozsahu včetně zásad zadávaní veřejných zakázek dle ust. § 6 zákona. Uchazeči byli též seznámeni s rozdělením zakázek dle druhu a s povinnostmi zadavatele ve vztahu k prováděcím vyhláškám. Lektor, konzultant: Mgr. Martin Budiš. ...

Zobrazit

(27. 06. 2016) MBA - STRATEGICKÝ MANAGEMENT, PRAHA

V termínu 23.-24.06.2016 proběhl v prostorách společnosti COMEFLEX CONSULTING v Praze třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak zajistit, aby st...

Zobrazit

(20. 06. 2016) MBA - STRATEGICKÝ MANAGEMENT, OSTRAVA

V termínu 16.-17.06.2016 proběhl ve školicích prostorách Seminárního centra Akademie v Ostravě třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak zajisti...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv