Aktuality a plány

(01. 12. 2016) SEMINÁŘE PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ A ZVLÁDÁNÍ STRESU

Dne 15.11.2016 proběhl v Seminárním centru Akademie v  Ostravě pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. seminář s názvem „Prevence syndromu vyhoření“ a 25.11.2016 proběhl seminář s názvem „Zvládání stresu“. Na prvním semináři si účastníci v rámci problematiky stresu ujasnili příčiny pracovního stresu a své reakce na stres. V průběhu semináře zvládli pojmenovat vlastní stresory, spouštěče stresu a správně analyzovat stresové situace. Cílem bylo rovněž seznámit účatníky s problematikou syndromu vyhoření a účinnou prevencí v této oblasti.  Příznaky syndromu byly jasně definované tak, aby účastníci byli schopni rozpoznat jednotlivé fáze nástupu a zahájit ant...

Zobrazit

(01. 12. 2016) KONFERENCE: SNIŽOVÁNÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

Ve čtvrtek 29. listopadu 2016 se sešlo 100 personálních ředitelů významných moravských a slezských firem v Ostravě, kde debatovali o nástrojích snižování fluktuace zaměstnanců v našich organizacích. Účastníci nejvíce oceňovali prezentace s praktickými návody. Mezi hlavními přednášejícími byli: Ing. Michal Gargoš (Grafton), Mgr. Miroslav Nogawczyk (Třinecké železárny), Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (Armatury group), Ing. Vladimíra Roldánová (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Mgr. Stanislav Matušů (Bikefun) a Ing. Kamil Košťál. Konference byla pořádána ve spolupráci s Klubem personalistů Moravy a Slezska, z. s. Na další setkání se těší Petr Otáhal.   ...

Zobrazit

(28. 11. 2016) MBA - ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY

Minulý týden probíhaly ve Frýdku-Místku a v Praze obhajoby diplomových prací studentů MBA. Chtěl bych poděkovat diplomantům za výbornou přípravu a zkušební komisi za přátelskou atmosféru. Petr Otáhal ...

Zobrazit

(15. 11. 2016) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO NA INFORMACE

Dne 11.11.2016 proběhl ve velkém zasedacím sále Magistrátu Města Přerov seminář týkající se ochrany osobních údajů a práva na informace. Semináře se celkem zúčastnilo 43 úředníků. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní náplň, neboť jak se v průběhu semináře ukázalo, každý z posluchačů ve své práci nakládá s osobními údaji třetích osob a každý z posluchačů vyřizuje žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Posluchači tak získali cenné poznatky týkající se nakládání s osobními údaji třetích subjektů a základních principů práva na informace dle stávající právní úpravy. JUDr. Lenka Mecová ...

Zobrazit

(11. 11. 2016) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM NÁHRADA ŠKODY

Dne 04.11.2016 proběhl ve velkém zasedacím sále Magistrátu Města Přerov seminář týkající se náhrady škody. Semináře se zúčastnilo 26 úředníků. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní náplň a účastníci získali mnoho poznatků z oblasti obecné odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích a odpovědnosti státu a územních samosprávných celků za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem. JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit

(09. 11. 2016) ŠKOLENÍ PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Dne 08.11.2016 proběhlo ve školicí místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Prevence syndromu vyhoření“. Cílem školení bylo poukázat na nebezpečnost tohoto syndromu pro osobnost zaměstnance, jeho výkon, soustředění, psychickou stabilitu a motivaci. Zaměřeno bylo cíleně na pracovníky ve státní správě, na specifika jejich práce vzhledem k nárokům a zátěži, které musejí opakovaně čelit. Školení dále nabízelo vzájemnou diskusi, předávání zkušeností i interaktivní práci ve skupinách. Cílem bylo společně hledat účinné způsoby, jak zabránit vyhoření i syndromu tzv. vnitřní výpovědi, případně jak odvrátit jejich rozvoj a růst. Školení přiblížil...

Zobrazit

(09. 11. 2016) MBA - SEMINÁŘ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 03.11. a v pátek 04.11.2016 proběhl v prostorách společnosti Petr Otáhal, a. s. seminář k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci studia MBA. Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými moderními trendy ve vedení a řízení lidí ve firmách, v personálním managementu a lidských zdrojích především a zejména reagovat důležitými informacemi na současné „bolavé“ problémy oblasti personalistiky – nedostatek kvalitních zaměstnanců, vyšší míra fluktuace a změna očekávání nových pracovníků v oblasti motivace a odměňování. Všemi těmito otázkami jsme se v semináři zabývali. Výuka vycházela z klíčových procesů vedení a řízení HR oddělení ve firmách různé veliko...

Zobrazit

(27. 10. 2016) SEMINÁŘ SPC

V pátek 21.10.2016 se konalo v prostorách společnosti KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm jednodenní školení s názvem „SPC“ – statistická regulace procesu. Toto školení bylo pořádáno pro zaměstnance společnosti. Cílem semináře bylo naučit účastníky využívat efektivně tento nástroj v praxi a umět rozlišit mezi statistickou regulací procesu a hodnocením způsobilosti procesu. Dále pak pochopit rozdíly mezi přirozenými a technickými regulačními mezemi a umět interpretovat jednotlivé regulační diagramy. Na úvod bylo potřeba poskytnout teoretický základ v oblasti statistiky, protože nástroj SPC vyžaduje základní znalosti v této oblasti. Školení se účastnilo o...

Zobrazit

(26. 10. 2016) JAK SE DOMLUVIT S TĚMI, KTEŘÍ NECHTĚJÍ

Dne 21.10.2016 proběhl ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu na Smetanově ulici 7 seminář s názvem „Jak se domluvit s těmi, kteří nechtějí“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s možnými komunikačními „střety“ - probrat strukturu obtížných rozhovorů, přehodnotit přístup v posuzování záměru a důsledku, hledání viny, ujasnit si důvody, proč se hádáme, kdy se vyplatí mlčet, kdy mluvit a jak optimálně zvládnout vstup do problematického hovoru. Účastníci byli seznámeni s možnými postupy a doporučenými kroky jak vést a přetvářet rozhovor, jak aktivně naslouchat a jak své dovednosti využít při sebevyjádření a řešení problému. Pozornost byla hodně zaměřena i na roz...

Zobrazit

(21. 10. 2016) POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Dne 18.10.2016 proběhl v zasedací místnosti Magistrátu Města Ostravy seminář týkající se diskriminace v pracovněprávních vztazích. Semináře se celkem zúčastnilo 23 zaměstnanců magistrátu. Pro posluchače byl tento seminář zajímavý pro získání teoretických i praktických poznatků z oblasti právní úpravy diskriminace obecně, právní úpravy diskriminace v pracovněprávních vztazích a procesních norem týkajících se diskriminačních sporů. JUDr. Lenka Mecová. ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv