Aktuality a plány

(20. 06. 2016) MBA, STRATEGICKÝ MANAGEMENT

V termínu 16.-17.06.2016 proběhl ve školicích prostorách Seminárního centra Akademie v Ostravě třetí a čtvrtý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem třetího semináře bylo seznámit účastníky s postupy, které jsou využívány při přípravě cílů v oblasti PR, komunikace, marketingu, získávání nových zákazníků a zvyšování prodeje, zvyšování úrovně schopností a dovedností zaměstnanců, využití IT pro rozvoj firmy apod. Vedle klasického postupu byly probrány i nové přístupy k tvorbě strategie, jako je např. jednoduchý Business Plán nebo Lean Canvas. Čtvrtý seminář se věnoval realizaci strategie. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s tím, jak zajisti...

Zobrazit

(17. 06. 2016) VÝZVA 043 UMOŽNÍ DALŠÍ ROZVOJ VAŠÍ FIRMY

Dlouho očekávaná výzva 043 byla konečně vyhlášena. Je v ní k dispozici 1,5 miliardy Kč na rozvoj Vašich spolupracovníků. Jste-li větší, střední, nebo velká firma, a umíte plánovat vzdělávání Vašich zaměstnanců, pak je to ta správná chvíle, kdy Vám Evropský sociální fond proplatí 85 % všech nákladů a Váš šéf Vám pochvalně poplácá po rameni :-) Výzva se uzavírá 31. srpna 2016 (v minulosti se výzvy uzavíraly i dříve díky rychlému vyčerpání alokované částky), proto se, prosím, neváhejte na nás obrátit se svými dotazy a zájmem o přípravu žádosti. Na spolupráci se těší Petr Otáhal ...

Zobrazit

(15. 06. 2016) EXCEL PRO ZAMĚSTNANCE SENSIT S. R. O.

Ve středu 08.06.2016 proběhl ve společnosti SENSIT s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel, který byl určen pro zaměstnance firmy. Cílem kurzu bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na specifické druhy čísel, seznamy, funkce a grafy. Seminář probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířen...

Zobrazit

(09. 06. 2016) ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Uspěli jsme v sociální výzvě ESF, kam jsme našim klientům připravili a podali dva projekty, a oba projekty byly výběrovou komisí podpořeny. Tyto projekty budeme nyní po dobu dvou let projektově řídit a administrovat. Jedná se o: JHS Centre, o. p. s. Projekt: Neformální pečovatelé v okrese Pardubice - podpora jejich kompetencí a systémové spolupráce. Schválená částka: 5,8 mil. Kč. O čem bude realizace projektu: Vývoj spolupráce sociální služby a neformálních pečovatelů, neakreditované vzdělávání neformálních pečovatelů a jejich setkávání. Druhý projekt je pro: ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o. p. s. Projekt: Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformá...

Zobrazit

(08. 06. 2016) MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE

V pondělí 06.06.2016 proběhl v prostorách společnosti GMW – měřící technika, s. r. o. v Blansku seminář s cílem nadefinovat podmínky pro rozvoj týmové spolupráce a pro zvýšení angažovanosti klíčových zaměstnanců. V úvodu byli účastníci seznámeni s vazbou mezi tržní úspěšností firmy a úrovní zvládnutí fungování procesů a úrovní motivace a proaktivity zaměstnanců. V dalším kroku probrali faktory, kterými mohou manažeři ovlivit motivaci zaměstnanců, jejich postoj ke spolupráci a k zaváděným změnám. Ujasnili si podmínky, které je nutné vytvořit pro podporu týmové spolupráce, a to jak na straně organizace, tak na straně zaměstnance. V poslední části byla nadefinována op...

Zobrazit

(06. 06. 2016) ŠKOLENÍ PROSAZOVÁNÍ ZMĚN FIREMNÍ KULTURY Z HLEDISKA PERSONÁLNÍHO ÚTVARU

Ve čtvrtek 26.05.2016 proběhl ve školicím centru budovy společnosti S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči seminář na téma „Prosazování změn firemní kultury z hlediska personálního útvaru“, který byl určen členům Klubu personalistů Kraje Vysočina. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými okolnostmi, které ovlivňují obsah a změny firemní kultury současných společností, a také to, jak se daří personalistům prosazovat nové postupy a metody, které by se měly do firemních kultur v souvislosti s novými podmínkami současného trhu práce promítnout. Jako vstupní metodu jsme využili společnou diskusi a na ni navazující týmovou práci, která měla zmapovat vše, co provází tvo...

Zobrazit

(01. 06. 2016) SENSIT - ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Ve čtvrtek 26.05.2016 proběhlo školení první pomoci ve firmě SENSIT s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm. Školení absolvovali lidé z výroby a také lidé z obchodního týmu. Cílem školení bylo vyzkoušet si první pomoc praktickými metodami. Naučení a připomenutí základních obvazových metod s obvazovými materiály jako je trojcípý šátek či pružný obvaz, osvětlit základy anatomie člověka či vysvětlení funkcí orgánů v těle. Velká část školení byla určena pro praktický nácvik nepřímé srdeční masáže. Školení proběhlo ve velice přátelském prostředí, díky kterému školení uběhlo opravdu rychle. Děkuji všem přítomných. Roman Bortlíček, lektor. ...

Zobrazit

(31. 05. 2016) ŠKOLENÍ SPC

V pátek 27.05.2016 proběhlo v prostorách společnosti KOH-I-NOOR RONAS s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm jednodenní školení s názvem „SPC“ – statistická regulace procesu. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s tímto nástrojem a dále navázat tématem hodnocení způsobilosti procesů a strojů. Na úvod bylo nutno poskytnout teoretický základ v oblasti statistiky, protože nástroj SPC vyžaduje základní znalosti v této oblasti. Školení se zúčastnila skupina devíti pracovníků zejména z oddělení kvality a obchodu. Posluchači byli velmi dobře naladěni a také díky tomu proběhlo školení ve velice příjemné atmosféře Po teoretickém úvodu s vysvětlením základních statistických char...

Zobrazit

(31. 05. 2016) OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Dne 10.05.2016  proběhla na centrále firmy v Napajedlech pro společnost GIENGER  spol. s r. o. vzdělávací akce na téma „Obchodní dovednosti“. Cílem výuky bylo především zlepšení dosavadních obchodních dovedností účastníků semináře. V průbehu semináře byl rozebrán vliv individuálního přístupu a  vnitřního  nastavení obchodníka na spokojenost zákazníka. Hlavní zaměření bylo při obchodním rozhovoru důrazně praktikovat prodej přes užitek (metoda „semafor“), zvládnout překonání námitek, vhodnou argumentaci a konečnou fázi uzavření obchodu. V závěru vzdělávací akce seminaristé ocenili přínos získaných informací. Lektorka, Ing. Renata Urmaničová.       ...

Zobrazit

(25. 05. 2016) ZKOUŠKA: LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – 29. SRPNA 2016, 30. SRPNA 2016

V uplynulých dnech (19., 20. a  23. května 2016) měli možnost lektoři dalšího vzdělávání prověřit svoje schopnosti při zkoušce před Autorizovanou osobou. Zkouška byla kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktickým předvedením lektorských dovedností sloužících k ověření lektorských kompetencí. Absolvent zkoušky před Autorizovanou osobou získává celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu jeho lektorských dovedností. Posledním možným termínem zkoušky je: pondělí 29. srpna 2016, nebo: úterý 30. srpna 2016 v Praze. Doporučuji přihlásit se co nejdříve, neboť počet zkoušených je omezen směrnicí Národní soustavy kvalifikací. Těší se na Vás zkušebn...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv