Aktuality a plány

(30. 09. 2016) MBA – OBCHODNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Tvorba úspěšné reklamní kampaně začíná tvorbou perfektního zadání – unikátní know how získáte díky studiu MBA formou workshopu. Web je prodejní nástroj – ovšem v současnosti je důležitá synergie všech medií digitální komunikace. Správné a efektivní zadávání reklamních kampaní a také nové netušené možnosti digitální komunikace, to byla klíčová témata pro školení MBA formou workshopu ve dnech 22. a 23.09.2016, v Praze na Smíchově. Zadání pro tvorbu reklamních kampaní, tedy klientské briefy zadavatelů a kreativní briefy komunikačních agentur – to je snad dlouhodobě nejvíce podceňované místo v procesu tvorby reklamy. Stereotyp často nahrazuje inovaci – ovšem v praxi m...

Zobrazit

(22. 09. 2016) DOZOROVÝ AUDIT ISO 9001:2009

Ve středu 21. září 2016 proběhl u nás ve firmě dozorový audit podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Závěr auditu říká, že systém managementu kvality je zaveden a splňuje požadavky této normy. Dále nebyla zjištěna žádná neshoda a doporučuje se zachování platnosti certifikátu. Takže vše v pořádku :-) Petr Otáhal. ...

Zobrazit

(21. 09. 2016) PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Dne 07.09.2016 proběhl pro členy KPMS a další pozvané účastníky ve Frýdku Místku seminář s názvem „Prevence syndromu vyhoření“. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová. Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou syndromu vyhoření a účinnou prevencí v této oblasti. Příznaky syndromu byly jasně definované tak, aby účastníci byli schopni rozpoznat jednotlivé fáze nástupu a zahájit antistresový program hned v počátečních fázích. Proběhl rozbor doporučených kroků a efektivní strategie řešení při nástupu syndromu vyhoření. Jako zástupci vybraných organizací si účastníci v průběhu semináře mohli ujasnit představu případného doplnění obsahu semináře, aby zpracované t...

Zobrazit

(21. 09. 2016) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 15 a 16.09. 2016 proběhl poslední seminář studijní skupiny 16C MBA studia. Seminář probíhal v seminárním centru Akademie ZFP na Hrušovské ulici 16 v Ostravě-Přívoze. Tématem bylo Finanční řízení ve firmě. Tento seminář je rozdělen do dvou studijních dnů, kdy v první den je zaměřen na krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování firemních potřeb a to jak z vlastních, tak i cizích zdrojů. Další tématikou, kterou se zabýváme v prvním dnu, je kapitálový trh a jeho využití ve firemních financích. Zde si účastníci na praktickém příkladu vyzkoušeli, jaký jsou typ investora a následně vyplňovali investiční dotazník. Tyto poznatky skloubili v praktickém příkladu, kdy...

Zobrazit

(19. 09. 2016) NOVÁ STUDIJNÍ SKUPINA MBA

Ve dnech 15.-16.09.2016 proběhl ve školicí místnosti společnosti Petr Otáhal a.s. ve Frýdku-Místku první a druhý seminář předmětu Strategický management v rámci studia MBA. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastníky s přínosy strategického managementu pro dlouhodobou úspěšnost firem, s měnícím se přístupem ke strategii v posledních desetiletích a s různými přístupy k přípravě firemní strategie (klasický strategický management, strategie modrých oceánů, spirálový management, balanced scorecards, ZIPF a další). Druhý seminář se věnoval strategickým analýzám. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s činnostmi, které vedou k detailnímu poznání trhu, na němž firma působ...

Zobrazit

(14. 09. 2016) MBA - FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Ve dnech 08. a 09.09.2016 se uskutečnily další semináře  pražské skupiny 16 D MBA studia. Tématem, bylo Finanční řízení a to se zaměřením na využití dlouhodobých a krátkodobých zdrojů při financování firem a jejich běžné provozní činnosti. V prvním bloku semináře jsme se věnovali problematice dlouhodobých zdrojů financování, kdy jsme se zaměřili rovněž na zajišťovací operace při zahraničním obchodě a investování volných finančních zdrojů. Tato problematika vyvolala diskusi mezi účastníky, kteří si vyměňovali své zkušenosti s touto problematikou a lektor tuto diskusi aktivně řídil. Na praktických příkladech jsme si ukázali vyplňování Investičního dotazníku a záznamu...

Zobrazit

(07. 09. 2016) ŠKOLENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

V pondělí 29.08.2016 proběhl v prostorách společnosti Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. seminář pro zaměstnance technicko - správních úseků ředitelství a středisek údržby. Cílem semináře bylo předat informace pro vedení staveb - technický dozor investora na modelových situacích při provádění konkrétních staveb. Výuka byla provázena praktickými příklady z praxe, účastníci si na vlastních příkladech vyzkoušeli své znalosti stavebního práva a způsoby hledání řešení v legislativním rámci. Jako nejpřínosnější byly hodnoceny praktické ukázky, následné úkoly pro podporu nalézání vhodných řešení při řešení krizových situací. Lektor: Ing. Radim Smetana. ...

Zobrazit

(05. 09. 2016) MBA - MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ FIRMY

MBA studium marketingu ukazuje, proč se nevyplatí šetřit na marketingové komunikaci a naopak proč se vyplatí investovat. Digitální komunikace je budoucností marketingu – web je klíčový prodejní nástroj dnešní doby a zaslouží si stále zlepšovat. Internetový marketing a video marketing skýtá netušené možnosti pro zadavatele reklamy a značky klientů, to bylo klíčové téma pro školení MBA formou workshopu ve dnech 25. a 26.08.2016, v Ostravě. Podrobně jsme probrali Komunikační mix a jednotlivá media – principy reklamní tvorby a následně cenotvorbu. Je jasné, že ušetřit finance je jako parametr nejnižší ceny ve výběrovém řízení ve výsledku z hlediska dopadu na image vním...

Zobrazit

(02. 09. 2016) ZKOUŠKA: LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BYLA ÚSPĚŠNÁ

V pondělí 29. srpna 2016 měli možnost lektoři dalšího vzdělávání prověřit svoje schopnosti při zkoušce před Autorizovanou osobou, která probíhala v Praze. Zkouška byla kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktickým předvedením lektorských dovedností sloužících k ověření lektorských kompetencí. Všichni účastníci zkoušky uspěli. Petr Otáhal.   ...

Zobrazit

(23. 08. 2016) EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A VEDENÍ PRACOVNÍHO TÝMU

18.08.2016 proběhla, ve společnosti "Pactra International (Czech) s. r. o..", rozvojově vzdělávací akce pro manažery, tematicky zaměřená na efektivní komunikaci a vedení pracovního týmu. Výborná atmosféra, chtění všech účastníků na sobě pracovat a rozvíjet se, interaktivní metody, zpočátku neoblíbená, později akceptovaná kamera a permanentní kreativní diskuse, spojená se zpětnou vazbou s velkou mírou pozitivnosti, otevřenosti i kritičnosti, to jsou charakteristiky proběhlého tréninku. Prima lidi tam jsou. Mám příjemný pocit z akce v "PACTRA" - dobrá reprezentace. Šéfové společnosti "PACTRA", rozvíjejte svoje lidi, určitě se vám to vyplatí. Gratuluji. Pavel Vyvijal ...

Zobrazit


Zobrazit archiv tiskových zpráv