Dotace na vzdělávání

Vážení příznivci dotací, doporučuji Vaší pozornosti novou výzvu 079 v rámci Evropského sociálního fondu, která Vám může pomoci profinancovat určité vzdělávací potřeby pro určité skupiny u Vás v organizaci. Vaše finanční spoluúčast je 15 %. Máte-li chuť vzdělávat Vaše spolupracovníky a využít k tomu dotaci, pak jsme Ti správní partneři, kteří za Vás projekt připraví, provedou ko...

Zobrazit

Dlouho očekávaná výzva 043 byla konečně vyhlášena. Je v ní k dispozici 1,5 miliardy Kč na rozvoj Vašich spolupracovníků. Jste-li větší, střední, nebo velká firma, a umíte plánovat vzdělávání Vašich zaměstnanců, pak je to ta správná chvíle, kdy Vám Evropský sociální fond proplatí 85 % všech nákladů a Váš šéf Vám pochvalně poplácá po rameni :-) Výzva se uzavírá 31. srpna 2016 (v ...

Zobrazit

Uspěli jsme v sociální výzvě ESF, kam jsme našim klientům připravili a podali dva projekty, a oba projekty byly výběrovou komisí podpořeny. Tyto projekty budeme nyní po dobu dvou let projektově řídit a administrovat. Jedná se o: JHS Centre, o. p. s. Projekt: Neformální pečovatelé v okrese Pardubice - podpora jejich kompetencí a systémové spolupráce. Schválená částka: 5,8 mil. K...

Zobrazit

Na základě zkušeností z jednání s našimi klienty zřizujeme veřejnou telefonní linku pro bezplatné konzultace žádostí o dotace v rámci programu: „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, nebo programů: „Vzdělávejte se“ vyhlášených jednotlivými úřady práce (dotace na vzdělávání a refundace mezd zaměstnanců), a to na telefonním čísle: 777 749 166. Poskytování telefonních konzult...

Zobrazit

Nedávno byly zveřejněny výsledky výzvy 92 - EDUCA, specifické vzdělávání, a výsledky výzvy 94, obecné a odborné vzdělávání. V rámci výzvy 92 - EDUCA bylo podpořeno statistickým průměrem 25% přijatých žádostí. Klienti, kteří podávali svoji žádost o finanční grant ve spolupráci s našim vzdělávacím a poradenským institutem Petr Otáhal, s. r. o., uspěli v 60% podaných žádostí. Opět...

Zobrazit

V současné době má každý podnik, nebo škola, jedinečnou možnost získat neúčelovou finanční dotaci od Fondu dalšího vzdělávání. Neúčelová dotace může být použita skutečně na cokoliv (ať nákup zařízení či vybavení, mzdy a platy, úhrada provozních výdajů apod.). Tuto neúčelovou dotaci v řádu několika stovek tisíc korun, může získat každý, kdo se zapojí do projektu stáže ve firmách...

Zobrazit

Našim klientům pomáháme ze zajišťováním finančních prostředků na jejich vzdělávací akce již od roku 2002. V letech 2003 - 2004 jsme ve spolupráci s RPIC Frýdek-Místek a BIC Ostrava zajišťovali 50 % dotaci na náklady spojené se vzděláváním pro zaměstnance malých a středních podnikatelských subjektů. ● Od roku 2004 pomáháme našim klientům s tvorbou žádostí (dále jen "projektů") o...

Zobrazit

Chceme-li, aby projekty našich klientů byly úspěšné, musíme pracovat s dostatečným časovým předstihem a s kvalifikovanými odborníky. A sami ze zkušeností víte, že času, ani odborníků není nikdy dost. Proto Vám dopředu děkujeme, že respektujete náš požadavek na časovou náročnost projektů a na omezenou časovou kapacitu našich pracovníků.● Pro první výzvu v roce 2007 máme volné ná...

Zobrazit

Chceme-li, aby projekty našich klientů byly úspěšné, musíme pracovat s dostatečným časovým předstihem a s kvalifikovanými odborníky. A sami ze zkušeností víte, že času, ani odborníků není nikdy dost. Proto Vám dopředu děkujeme, že respektujete náš požadavek na časovou náročnost projektů a na omezenou časovou kapacitu našich pracovníků.● Pro první výzvu v roce 2007 máme volné ná...

Zobrazit

Od 1. ledna 2007 poskytujeme poradenskou službu a pomoc se zpracováním žádostí také v jiných operačních programech (například OPPI). Přemýšlíte o využití prostředků z EU a SR ČR? U našich specialistů hledejte odpovědi na Vaše dotazy. Volejte telefonní číslo 558 623 093....

Zobrazit

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v rámci programů ESF k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na udržení zaměstnanosti a současně na zvyšování vzdělanosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Jedná se o projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“. Jedná se podporu podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomoc...

Zobrazit

V pátek 11.09.2009 ve 14:30 byl ukončen příjem žádostí MPSV ČR ve výzvě ŠKOLENÍ JE ŠANCE. Předpokládám, že podáno bylo kolem dvou tisíc projektů a při alokaci ve výši 4,5 miliardy Kč bude uspokojeno kolem 50 % žadatelů. Líbí se mi slova marketingového ředitele naší firmy Ing. Ivana Doubka, který s oblibou říká: "Znáte nějakou jinou hru, kde vyhrává každý druhý?!" Ti kdo tato sl...

Zobrazit

V březnu letošního roku byl zahájen projekt „Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Projekt, který zpracovala a prostředky z ESF získala naše společnost, umožňuje ve 12 studijních dnech (jednou za měsíc) pěti studijním skupinám (3 v Ostravě pro Moravskoslezský kraj a 2 pro Olomoucký kraj – v Olomou...

Zobrazit

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo dne 14.04.2010 novou výzvu číslo 60 na čerpání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců v komerční sféře. Název gl. grantu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA. Výzva je zaměřena na podporování specifického vzdělávání a do výše 20 % rozpočtu projektu také obecného vzděláván...

Zobrazit

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., uspěla s dalším ze svých projektů. Tentokrát jde o projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt uspěl v rámci výzvy č. 19 s hodnocením 101,3 bodu, což byl jednoznačně nejlepší výsledek. Projek...

Zobrazit

Rozcestník