VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODAVATELE STRAVNÉHO PRO CÍLOVOU SKUPINU

OP LZZ

Dne 10. 11. 2011 vyhlásila společnost Petr Otáhal, s. r. o., veřejnou zakázku na dodavatele stravného pro cílovou skupinu, která je realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem zakázky je dodávka stravného pro cílovou skupinu 1920 osob, která se bude školit. Stravné na 1 osobu je v maximální hodnotě 140,- Kč vč. DPH. Stravné může být zajištěno také formou stravenek. Školení bude realizováno v Moravskoslezském kraji (Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná). Celkem proběhne 155 školících dnů. Název zakázky: Stravné pro cílovou skupinu. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: maximální cena 268.800,- Kč vč. DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 12. 2011 v 10:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otevírání obálek proběhne dne 07. 12. 2011 ve 14:00 hod. v místě podání nabídek. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Michalec, e-mail: jan.michalec@petrotahal.cz, tel.: 734 498 005. Výzvu k podání nabídek rovněž naleznete na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Rozcestník