Nezaměstnaní - strážní

Od 19.11.2012  začala rekvalifikační část vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizovaná v Plzni. Do rekvalifikačního kurzu bylo zařazeno celkem 10 uchazečů, z toho je 6 mužů a 4 ženy. Uchazeči se postupně účastní patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získají veškeré informace o právním vědomí bezpečnostn...

Zobrazit

V rámci realizace projektu s názvem Změň svůj život – začni hlídat, číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/63.00049, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na  ZÁVĚREČNOU KONFERENCI K PROJEKTU STRÁŽNÝ  Důvod konference:Smyslem konference je setkání účastníků vzdělávacího programu Strážný a odbor...

Zobrazit

            2. listopadu 2012 byla zahájena motivační část šestého, posledního rekvalifikačního kurzu projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 12 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. Jedna zájemkyně musela být bohužel z kurzu vyřazena, protože nesplňuje jednu z podmínek vstu...

Zobrazit

V měsíci říjnu 2012 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Plzni, které bylo ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  24. + 25. října 2012.  Uchazeči se zúčastnili patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získali veškeré  informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základ...

Zobrazit

Od 8.10.2012 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované opět Plzni, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  5. + 6. listopadu 2012.  Výběr pro účast v daném projektu probíhá dle nabídky ÚP v konkrétních kontaktních místech plzeňského kraje, na základě doložení zdr...

Zobrazit

            20. září 2012 byla zahájena motivační část pátého, předposledního rekvalifikačního kurzu projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 9 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Rokycany. Jeden zájemce již musel být bohužel z kurzu vyřazen z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vykonávat pracovní po...

Zobrazit

            10. září 2012 byla zahájena motivační část čtvrtého z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 17 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever a Rokycany. Někteří museli být bohužel z kurzu vyřazeni z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vykonávat pracovní pozici strážn...

Zobrazit

Jeden z posledních běhů úspěšného projektu Změň svůj život – začni hlídat, CZ.1.04/2.1.01/63.00049 začíná dne 20. září a zájemci, kteří jsou zdravotně znevýhodněni se mohou obrátit na koordinátora cílové skupiny Bc. Milana Ježka na tel. 734 659 688 nebo na mail milan.jezek@petrotahal.cz, který Vám rád sdělí potřebné informace a tomto projektu, který Vám pomůže změnit Váš život ...

Zobrazit

Další běh projektu Změň svůj život – začni hlídat, CZ.1.04/2.1.01/63.00049 začíná dne 10. září motivační částí, ve které se účastníci dozví mnoho nového o nezaměstnanosti a jak se s ní vypořádat a připravují se na část odbornou. Zájemci o vstup do tohoto projektu, který je pro osoby se zdravotním omezením šancí znovu se vrátit na trh práce a získat novou odbornost se mohou obrá...

Zobrazit

Termín realizace kurzu: 20.06.2012 – 07.08.2012Místo realizace kurzu: Plzeň Individuální poradenství s účastníky projektu jsem zahájila první týden výuky, kdy jsem požádala každého účastníka o zodpovězení otázek v dotazníku, který zjišťoval: představy účastníků o ideálním pracovním místě (profesní zaměření, platové ohodnocení, výše úvazku, směnnost,  práce v místě bydliště apod...

Zobrazit

Od 9.7.2012 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Plzni, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  6. + 7. srpna 2012.  Výběr pro účast v daném projektu probíhá dle nabídky ÚP v konkrétních kontaktních místech plzeňského kraje, na základě doložení zdravotní z...

Zobrazit

V období od 20. června do 4. července 2012 proběhla motivační část již druhého z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 14 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov. Motivační část kurzu jich úspěšně ukončilo 13, z toho 6 žen. Jedna uchazečka...

Zobrazit

V období od 27. března do 15. května 2012 proběhl první z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 13 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň - město. Kurz jich úspěšně ukončilo 7, z toho 3 ženy.. Z úspěšných sedmi absolventů ve věku věkovém rozmezí 41 až 57 let je pět starších 50 let, což je v kombinaci...

Zobrazit

V období od 27. března 2012 do 11. dubna 2012 proběhla motivační část prvního z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 13 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň – město. Motivační část kurzu jich úspěšně ukončilo 8, z toho 3 ženy. Dva uchazeči byli z kurzu vyřazeni z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vy...

Zobrazit

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekvalifikační kurzy na pozici strážný a to v Prostějově a v Šumperku. Od října 2011 se realizace projektu přesunula do kraje Plzeňského, ...

Zobrazit

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekvalifikační kurzy na pozici strážný a to v Prostějově a v Šumperku. Od října 2011 se realizace projektu přesunula do kraje Plzeňského. ...

Zobrazit

V měsících listopad, prosinec 2011 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Klatovech a následně probíhá realizace v Tachově, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti v lednu 2012. Společnost Petr Otáhal s.r.o. tímto nabízí osobám zdravotně postiženým a znevýho...

Zobrazit

Od června 2011 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný. Společnost Petr Otáhal, s.r.o. nabízí osobám zdravotně postiženým a znevýhodněným účast na akreditovaném rekvalifikačním kurzu, jehož absolvováním získají dílčí kvalifikaci „strážný“, v rámci projektů spolufinancovaných ESF ČR. Projekty jsou jedinečné v souladu s re...

Zobrazit

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekvalifikační kurzy na pozici strážný a to v Prostějově a v Šumperku. Nyní se realizace projektu přesunula do kraje Plzeňského. 17. října...

Zobrazit

Dne 15.9.2011 bylo zveřejněno zadávací řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti v Klatovech CZ.1.04/2.1.01/63.00049. Předmětem zakázky bylo zajištění prostoru v Klatovech pro realizaci rekvalifikačního kurzu strážný, který má 2 běhy v Klatovech. Při výběru dodavatele se hodnotící komise řídila Metodickým pokynem pro zadávání zakázek, ver. 1.4. Zadavatel oslovil 5 potenci...

Zobrazit

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00049 Název projektu: Změň svůj život – začni hlídat Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti v Klatovech CZ.1.04/2.1.01/63.00049 Datum vyhlášení zakázky: 15.09.2011 Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zuzana Balická, DiS., koordinátor projektu, tel.: 558 62...

Zobrazit

Dne 28. dubna pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o., v Ostravě významnou konferenci, kde byly představeny úspěšné projekty, které přispějí k vytvoření nových pracovních míst pro řadu nezaměstnaných v tomto regionu a okolí. Konference se zúčastnili zástupci státní správy, pracovních úřadů a organizace působící v oblasti lidských zdrojů. Cílem konference bylo seznámit zúčastněn...

Zobrazit

OP LZZ

Rozcestník