OP LZZ - EG MSK + OLK

Dne 30. dubna 2011 byla ukončena po 18 měsících realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum, reg. č. CZ.1.04/3.2/01/19.00103, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu projektu jsme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v pěti souběžných cyklech...

Zobrazit

V pondělí 11.04.2011 proběhla v Ostravě v hotelu Harmony Club závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Cílem setkání odborníků na téma ekonomické gramotnosti bylo generování dalších nápadů a možností, jak lépe působit na cílovou skupinu v oblasti preve...

Zobrazit

Vážení přátelé, Váš mimořádný zájem o konferenci k ekonomické gramotnosti plánovanou na 11.04.2011 v Ostravě nás moc těší, ale všechna místa jsou již rezervována. V současné době Vás můžeme vést jako náhradníky. Děkuji Vám za pochopení. Petr Otáhal, manažer projektu....

Zobrazit

V rámci ukončení projektu bude realizována konference, která se uskuteční v pondělí 11.04.2011 v hotelu harmony Club v Ostravě. Smyslem konference je setkání odborníků a diskuze nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhy a předlužením a zabránění rozpadu jejich rodin a sociálnímu vyloučení. V rámci konference představí také studenti SPŠCH Akademika Heyrovského a Gymnázia ...

Zobrazit

V těchto zimních dnech proběhl další ze seminářů ekonomické gramotnosti, který byl zaměřen hlavně na vkladové produkty a jejich vzájemnou provázanost. Celý seminář proběhnul ve velmi přátelské a otevřené atmosféře, kde se živě diskutovalo nad současnými možnostmi zhodnocení volných finančních prostředků. Účastníci se živě zajímali i o možnosti stavebního spoření po připravované...

Zobrazit

V rámci programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsme realizovali projekt pro dlouhodobě nezaměstnané v Moravskoslezském kraji na téma finanční gramotnost. Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na: ZÁVĚREČNOU KONFERENCI. Tato konference probíhá pod záštitou pana ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. Smyslem konference je...

Zobrazit

Projekt, zaměřený na zvýšení ekonomické gramotnosti sociálních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje, byl zahájen v březnu letošního roku prvním tématem – Makroekonomie-tržní systém jako celek. Pět skupin účastníků (3 v MSK a 2 v OL kraji) se po vzájemném seznámení zapojilo do diskuze co je to MAKROEKONOMIE, co je hrubý domácí produkt, monetární a fiskální politika, ...

Zobrazit

Vážení účastníci vzdělávacíh akcí, v rámci projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“, který je realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit, máte právo n...

Zobrazit

V březnu letošního roku byl zahájen projekt „Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Projekt, který zpracovala a prostředky z ESF získala naše společnost, umožňuje ve 12 studijních dnech (jednou za měsíc) pěti studijním skupinám (3 v Ostravě pro Moravskoslezský kraj a 2 pro Olomoucký kraj – v Olomou...

Zobrazit

V tomto týdnu byly zahájeny cykly seminářů v Ostravě a v Přerově v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Cyklus seminářů s názvem: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství...

Zobrazit

OP LZZ

Rozcestník