PRVNÍ ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI ZKOUŠEK ECC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ECC logo

V září 2011 proběhlo první oficiální testování Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC) v Moravskoslezském kraji. Zkouška proběhla ve třech různých termínech v prostorech Certifikačního střediska ECC ve Frýdku-Místku. Testování se zúčastnilo celkem 43 osob, které pracují v oblasti poskytování sociálních služeb. Mezi účastníky byli zaměstnanci odborů sociálních služeb, příspěvkových organizací, vzdělávacích institucí, soukromých poskytovatelů sociálních služeb, nevládních organizací i občanských sdružení. Zájemci o testování přijeli z Ostravy, Nového Jičína, Opavy, Karviné, Třince i Bruntálu. Úspěšnost u zkoušky byla vysoká. Uspělo celkem 88% účastníků, kteří obdrželi mezinárodní certifikát ECC, který je uznáván v 15 vybraných zemích Evropské unie. Mezi úspěšné absolventy zkoušky patřily také tři pracovnice odboru sociálních věcí Městského obvodu Moravská Ostrava-Přívoz (více na http://www.moap.cz/cs/o-moapu/aktualne/tri-pracovnice-odboru-socialnich-veci-ziskaly-evropsky-certifikat-v-socialni-peci-european-care-certificate-2013-ecc). Zkouška ECC testuje základní znalosti kandidátů v oblastech uvedených v Základních evropských znalostních dovednostech v sociálních službách (Basic European Social Care Learning Outcomes – BESCLO). Samotný test ECC je rozdělen podle BESCLO do osmi tematických oblastí a uchazeč má na jeho vypracování vyhrazen čas v délce 60 minut. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží certifikát ECC (vystavený v českém a anglickém jazyce) s časově neomezenou platností. Zkoušky ECC provádí Certifikační středisko ECC operativně dle zájmu klientů. Kromě samotné zkoušky je možné absolvovat 16-ti hodinový kurz, který zájemce připraví na zkoušku ve všech osmi oblastech BESCLO. Zájemci o získání certifikátu ECC musí splňovat věk nad 18 let a základní stupeň gramotnosti v jazyce, ve kterém se bude konat test. Zároveň nepotřebují žádné předchozí zkušenosti v sociálním sektoru, nemusí mít ani předešlou kvalifikaci a nemusí být v pracovním poměru. Z tohoto hlediska může Evropský certifikát zaujmout cílové skupiny nezaměstnaných, osob se základním vzděláním nebo studentů, kteří hledají uplatnění při práci v zahraničí. Zájemci o zkoušku mohou kontaktovat vedoucí střediska Mgr. Vývodovou na tel. 774 341 636 nebo na e-mail: hana.vyvodova@petrotahal.cz.

Rozcestník