ING. DAGMAR SMUTKOVÁ, NÁMĚSTEK ŘEDITELKY KHS ZLÍNSKÉHO KRAJE

Na základě realizace semináře Firemní kultura a konflikty na pracovišti jsme navázali dlouhodobou spolupráci se společností Petr Otáhal, a. s. Oceňujeme profesionální přístup a schopnost komplexního zajištění vzdělávacích akcí v širokém spektru specializovaných oborů, oslovila nás vysoká odbornost a zkušenost lektorů, s nimiž společnost spolupracuje. V dalších obdobích předpokládáme pokračování úspěšné spolupráce, neboť dobře cílené celoživotní vzdělávání zaměstnanců je předpokladem pro kvalitní činnost organizace.

Rozcestník