ING. MONIKA BILLOVÁ, MANAŽER PROJEKTŮ A VZDĚLÁVÁNÍ, STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Se společností Petr Otáhal, a. s. spolupracuje Magistrát města Ostravy při zabezpečování vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy a úřadů obcí správního obvodu Ostrava od roku 2014. Semináře byly realizovány na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové, tak organizační. Velmi pozitivně je hodnocena profesionální úroveň jednoznačně orientovaná na potřeby a zájmy klienta, vysoká míra flexibility, individuální přístup a řádné plnění smluvních podmínek. Lektoři vždy dokázali zúčastněné zaujmout svým výkladem a příjemným vystupováním. Naše zkušenost s výše uvedenou vzdělávací institucí je po všech stránkách pouze pozitivní.

Rozcestník