Studium MBA aktuálně

Úspěšná aplikace poznatků ze studiam MBA je klíčovým úkolem pro absolvující manažery a manažerky, ale pro náš institut je závazkem zajistit špičkové tutory jednotlivých odborných předmětů. V roce 2018 se budou na realizaci MBA studia podílet: PhDr. Alena Sehnalová (personalistika), JUDr. Lenka Mecová (právo), Ing. Kamil Košťál, MBA (strategie), Mgr. Denny Šturm (obchod a market...

Zobrazit

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 budou v Ostravě od 09:00 h probíhat obhajoby diplomových prací studentů MBA, které jsou vyvrcholením jejich studijního úsilí ve dvousemestrálním studiu MBA. Nejbližší volný termín pro studium MBA je únor 2018 opět v Ostravě....

Zobrazit

Studenti a studentky MBA mají možnost se v průběhu výuky setkávat se zajímavými hosty, které zvou jednotliví tutoři předmětů. Obvykle se jedná o odborníky a úspěšné osobnosti v daném oboru a naši studenti a studentky tak mohou získávat nové podnětné informace pro svůj vlastní business a řízení v mateřských organizacích. Hosté bývají také úspěšní absolventi a absolventky našeho ...

Zobrazit

Ve čtvrtek 21. září 2017 byl v Ostravě zahájen další ročník prestižního studia MBA. Sešli se úspěšní manažeři a majitelé malých, středních a velkých firem z Moravskoslezského kraje, kteří chtějí sebe i své organizace posunout k excelenci. Úvodního slova se ujal Petr Otáhal, předseda představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., který výuku zajišťuje. ...

Zobrazit

"MBA studium začínající v září 2017 je již beznadějně obsazeno, což je důkazem nejen špičkové kvality poskytované vzdělávací služby a důvěry našich zákazníků, ale není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností,“ říká Petr Otáhal, předseda představenstva vzdělávacího a poradenského institutu. Nový běh studia ...

Zobrazit

V úterý 29. srpna 2017 probíhala v Ostravě obhajoba diplomových prací studentů MBA, kterou bylo ukončeno dvousemestrální studium MBA pro vybranou skupinu TOP manažerů z Moravskoslezského kraje. „Oceňuji, že úspěšní absolventi dokázali sladit pracovní a soukromý život s náročným studiem MBA, přípravou a obhajobou diplomové práce. Jsou pro mne důkazem, že každý manažer je pánem s...

Zobrazit

Není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností. Nový běh studia MBA bude možné zahájit ve Frýdku-Místku 21. září 2017. Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v srpnu 2018. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou mini...

Zobrazit

Ve středu 19. července 2017 budou probíhat závěrečné testy druhého semestru studijní skupiny MBA 16 G. Jedná se o závěrečné testy uzavírající studium MBA. Po nich bude v úterý 29. srpna 2017 následovat obhajoba MBA studia. Petr Otáhal...

Zobrazit

Ve čtvrtek 1. června 2017 budou probíhat závěrečné testy prvního semestru studijní skupiny MBA 17 B. Jedná se o prověření nabytých znalostí ze strategického řízení, řízení lidských zdrojů, finančního řízení, obchodního a marketingového řízení a práva. Petr Otáhal...

Zobrazit

Dlouhodobý úspěch v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností není možný. Proto je třeba neustálého rozvoje. Jednou z cest je špičkové studium MBA. Nová studijní skupina zahajuje ve Frýdku-Místku v dubnu 2017. Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v březnu 2018. Pro studium máme zájem výhrad...

Zobrazit

Není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností. Další studium MBA bude možné zahájit v Praze 16. února 2017 a ve Frýdku-Místku 23. února 2017. Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v prosinci 2017. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzd...

Zobrazit

V pátek 30. září 2016 a v pátek 7. října 2016 probíhaly závěrečné testy druhého semestru manažerů pražské a ostravské studijní skupiny MBA. Jednalo se prověření nabytých znalostí ze strategického řízení, řízení lidských zdrojů, finančního řízení, obchodního a marketingového řízení a práva. Petr Otáhal...

Zobrazit

Vážení přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v Ostravě: 12. května 2016, nebo 15. září 2016 a v Praze: 19. května 2016, nebo 22. září 2016. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení budou probíhat v dubnu 2017, resp. v srpnu 2017. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH při jednorázové úhradě, nebo 9.500 Kč + 21 % DPH při měsíční úhradě, a zahr...

Zobrazit

Nic nepotřebuji, jenom se chlubím, abych naštval všechny závistivce. Mí kolegové v obchodním týmu jsou skvělí lidé. V hyperkonkurenčním prostředí opět dokázali získat dvě skupiny studentů složených z TOP manažerů a jednatelů zajímavých společností, kteří mají chuť se vzdělávat a dělit se o své manažerské zkušenosti, a díky tomu bude v Ostravě zahájena výuka 21. ledna 2016 již v...

Zobrazit

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v Ostravě 21. ledna 2016 a v Praze 28. ledna 2016. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení budou probíhat v prosinci 2016. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH při jednorázové úhradě, nebo 9.500 Kč + 21 % DPH při měsíční úhradě, a zahrnují školné, skripta a občerstvení. Pro studium máme...

Zobrazit

Citace z e-mailu našeho klienta, společnosti SHB, akciová společnost: „Věřím, že Vás potěší, že v rámci neformálního přátelského bilancování studia MBA pořádané Vaším institutem panovala  mezi absolventy jednoznačná shoda v tom, že studium bylo přínosné, užitečné – a co je snad to hlavní, že jsme chodili na semináře velmi rádi. Takže děkuji a těším se na další případnou spolupr...

Zobrazit

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 probíhala v Ostravě obhajoba diplomových prací studentů MBA studijní skupiny 14B, kterou bylo ukončeno dvousemestrální studium MBA pro vybranou skupinu TOP manažerů z Moravskoslezského kraje. „Jednalo se o mimořádně dobře připravenou skupinu, která podala profesionální výkon. Vážím si toho o to více, když vím, že kromě studia mají také náročné povolání...

Zobrazit

Uvolnilo se nám místo v nové studijní skupině prestižního manažerského studia MBA, kterou budeme otevírat 10. září 2015 v Ostravě. Informace o studiu, lektorech a tématech jsou v Andragogických novinách zde: http://petrotahal.cz/file/Andragogicke_noviny_3.pdf, nebo zde: http://petrotahal.cz/clanky/vzdelavani-a-poradenstvi-1/studium-mba-1/. Naši studenti MBA jsou majitelé a ředi...

Zobrazit

Provedli jsme komparaci struktury studentů prestižní University of Pittsburgh (UP), která nabízí studium MBA i v České republice. Jedná se o velmi prestižní studium (52. místo na světě). První údaj je položka, kterou UP sleduje, druhý údaj je jejich výstup, třetí údaj je výsledek za všechny studenty MBA (včetně nedokončených) studujících u Petr Otáhal, a. s. (PO). Statistika st...

Zobrazit

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit 10. září 2015, a to ve dvou lokalitách: Praha, Ostrava, a také ve dvou oborech: a) studium MBA se specializací na řízení menších podniků, b) studium MBA se specializací na řízení větších podniků. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení bude probíhat v srpnu 2016. Náklady na studium činí 99.000,- ...

Zobrazit

Představujeme Vám jednu z úspěšných absolventek studia MBA. Je to paní Bc. Jana Sviežená, MBA, personální ředitelka společnosti Smart AD z Dobré u Frýdku-Místku. Můžete krátce představit Vaši organizaci? Společnost Smart AD (pozn. red.: www.smartad.cz) je outsourcingovou společností pohybující se již mnoho let na farmaceutickém trhu. Mj. provozujeme 341 digital POS systémů v če...

Zobrazit

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v květnu 2015, a to ve dvou lokalitách: Praha, Ostrava, a také ve dvou oborech: a) studium MBA se specializací na řízení menších podniků, b) studium MBA se specializací na řízení větších podniků. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení bude probíhat v dubnu 2016. Náklady na studium činí 99.000,- ...

Zobrazit

V pondělí 12.01.2015 probíhaly v sídle našeho institutu závěrečné obhajoby diplomových prací studentů MBA (studijní skupina 14A). I přes náročné dotazy hodnotící komise (ve složení Ing. Ivana Karkošková, JUDr. Jiří Bodnár, JUDr. Michal Stecker, Ing. Kamil Košťál, MBA a Mgr. Hana Fabíková) všichni studenti obhajobu zvládli na výbornou. Následoval krátký ceremoniál spojený s před...

Zobrazit

Vážení obchodní přátelé, studijní skupina prezenčního studia MBA v Ostravě začínající 18.09.2014 je již beznadějně obsazená a můžete být přijati pouze jako náhradníci. Další studium MBA bude možné zahájit v lednu 2015, a to ve dvou termínech: 15.01.2015 v Praze a 22.01.2015 v Ostravě. Od akademického roku 2015 nově zahajujeme studium MBA se specializací na řízení menších podnik...

Zobrazit

Vážení obchodní přátelé, ve studijní skupině prezenčního studia MBA II v Ostravě zbývají poslední 2 volná místa pro jednoleté studium MBA II v akademickém roce 2014/2015. Studium bude zahájeno 18.09.2014 a končí slavnostním vyřazením 21.08.2015. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH a zahrnují školné, skripta, drobné pohoštění a obědy. Studium je určeno výhradně manaže...

Zobrazit

Zahájení studia18.09.2014Ukončení studia31.07.2015Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru31.01.2015Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru30.06.2015Termín pro určení a přidělení diplomové práce31.03.2015Termín pro určení a přidělení vedoucího diplomové práce31.03.20151. termín pro odevzdání diplomové práce16.07.20152. termín pro...

Zobrazit

Vážení zájemci o studium MBA, na základě rozhodnutí předsedy představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., bude nový ročník jednoletého studia MBA zahájen 18.09.2014 ve Frýdku-Místku (pro zájemce z Moravy) a 25.09.2014 v Praze (pro zájemce z Čech). Přihlášky ke studiu si můžete vyžádat na e-mailové adrese: lukas.velky@petrotahal.cz, nebo na e-mailové ...

Zobrazit

Zahájení studia06.02.2014Ukončení studia31.12.2014Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru30.06.2014Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru30.11.2014Termín pro určení a přidělení diplomové práce31.08.2014Termín pro určení a přidělení vedoucího diplomové práce31.08.20141. termín pro odevzdání diplomové práce11.12.201...

Zobrazit

Rozcestník