BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/DETEKTIVN KONCIPIENT

Název semináře

Počet hodin

Zákl. právní normy a ust. s důrazem na bezpeč. právní probl. a ochranu os. údajů

4

Základní formy a metody soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování

7

Zásady obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

7

Dokumentace a vyhod. informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

5

Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.)

5

Sebeobrana

2

BOZP

2

Rozcestník