BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/STRÁŽNÝ

Název semináře

Počet hodin

Právní základy bezpečnostní činnosti

8 až 16

Řešení konfliktních situací v komunikaci

8 až 16

Základy psychologie

8 až 16

Vedení administrativy a dokumentace na objektu

8 až 16

Základy práce na PC

8 až 16

Požární ochrana a BOZP

8 až 16

Bezpečnostní služby

8 až 16

Bezpečnostní prostředky a technologie

8 až 16

Řešení krizových situací v součinnosti s IZS

8 až 16

Úvod do kriminalistiky

8 až 16

Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu

8 až 16

Základy sebeobrany a první pomoci

8 až 16

Rozcestník