ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE – STAVEBNÍ  (56 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení o BOZP

1

Technické zobrazování a pravidla tvorby výkresů

10

Kótování

5

Základy zobrazování staveb

9

Situační výkresy

3

Kreslení svislých konstrukcí

4

Zobrazování konstrukcí objektů pozemních staveb

10

Značení hmot a zařizovacích předmětů

2

Výkresy stavebních úprav

2

Čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace

10

Rozcestník