ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE (64 hodin, akreditovaný kurz MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení o BOZP

1

Technické zobrazování

16

Kótování

10

Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese

10

Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese

2

Úchylky tvaru a polohy

3

Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese

2

Čtení složitějších výrobních výkresůa výkresů jednoduché sestavy

10

Výrobní postupy ve strojírenské výrobě

10

Rozcestník