Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

Základy pravoúhlého promítání

7

Technické zobrazování těles a jednoduchých součástí

8

Kótování

4

Technické zobrazování výkresů sestavení

4

Základní pojmy a veličiny v elektronice a slaboproudé elektrotechnice

4

Schémata zapojení

2

Kabelová vedení

1

Plošné spoje

1

Elektronické obvody a jejich prvky

15

Elektronické obvody, čtení obvodů a identifikace součástek

4

Spínací, jistící a řídící zařízení

5

Mikrofony, sluchátka a antény

2

Čtení výkresů slaboproudé elektrotechniky

4

Rozcestník