EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ

 

Název semináře

Počet hodin

Komunikační pasti v medicíně

8 až 16

Komunikace se smyslově handicapovaným klientem         

8 až 16

Stresové faktory a jejich ovlivňování

8 až 16

Asertivní dovednosti v medicíně          

8 až 16

Prevence syndromu vyhoření

8 až 16

Emoční kompetence a inteligence            

8 až 16

Pacient, klient nebo spotřebitel?

8 až 16

Komunikace s rodinnými příslušníky

8 až 16

Konflikty s pacientem

8 až 16

Praktická komunikace s pacientem

8 až 16

Neverbální komunikace s pacientem

8 až 16

Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál16
Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení16

Rozcestník