ENVIRONMENT

Název semináře

Délka*

Čističky odpadních vod

8 až 24

Chemické látky

8

Koordinace havarijní prevence z hlediska OŽP a BOZP

8

Krajinné a územní plánování

8

Odpadové hospodářství

8

Ochrana ŽP

8

Problematika aktivovaného kalu

8

Vodní hospodářství

8

Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve výrobním sektoru16
Environmentální minimum v  každodenní aplikaci ve veřejné a státní správě16

Rozcestník