EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Akreditace

Poučení BOZP  

1

 

Orientace v dodacíh listech a dalších dokumentech           

16

 

Evidence skladového zboží včetně evidence pohybu zásob                         

16

 

Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a mateiálu   

24

 

Posuzovaní kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci

24

 

Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu

16

 

Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu

24

 

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a za materiál

16

 

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech

15

 

Rozcestník