FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY

 

Název semináře

Počet hodin

Základy financí       

8

Kalkulace nákladů v souvislostech                

8

Bilancování rozpočtu            

8

Efektivní využívání cizích zdojů              

8

Strukturální fondy EU                          

8

Účetní výkazy – praktikum

8

Manažerské účetnictví –praxe řízení výkonnosti podniku

8

Příprava a realizace investic pro neekonomy

8

Základy ekonomických znalostí pro administrativu

8

Úvod do controllingu pro manažery neekonomy

8 až 16

Controlling v praxi – řízení nákladů pro neekonomy

8 až 16

Efektivní snižování nákladů

8 až 16

Insolvenční řízení

8 až 16

Rozcestník