HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR

 

Název seminářePočet hodin
Diskriminace a antidiskriminační politika6 až 8
Rovné příležitosti mužů a žen6 až 8
Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí8 až 16
Boj proti korupci6 až 8
Environmentální minimum6 až 8
Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve veřejné správě16
Etický kodex úředníka veřejné správy6 až 8
Etika a etiketa úředníka veřejné správy6 až 8
Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál16
Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení16

Rozcestník