KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ

 

Název semináře

Počet hodin

Externí a interní komunikace pracovníka

8 až 16

Zvládání konfliktních situací

8 až 16

Asertivita trochu jinak

8 až 16

Hezky česky v pravopise i v komunikaci

8

Úprava písemností dle ČSN

8

Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky          

8 až 16

Příprava na hodnotící pohovor - podpora realizace

8

Vitality management pro prvoliniové pracovníky

8 až 16

Písemná komunikace v obchodní praxi

6 až 8

Hezky česky v pravopise i v komunikaci II

8

Umění efektivního projevu

8 až 16

Dress code – jak sestavit profesionální šatník?

4

Rozcestník