KOUČ (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Úvod do kočinku

15

Osobnost kouče

8

Etika v práci kouče

8

Prezentační dovednosti v práci kouče

8

Diagnostika vzdělávacích potřeb pro kouče

8

Typy lidí v koučování - typologie koučovaných

8

Klíčové dovednosti kouče I

16

Klíčové dovednosti kouče II

16

Vedení koučovacích rozhovorů

20

Překování bariér při koučování

12

Rozcestník