LEGISLATIVA - PRÁVO

 

Název semináře

Počet hodin

Zákoník práce

8

Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka

8

Reklamace a ochrana spotřebitele

8

Smlouva o dílo a uplatitelnost práva

8

Zákon o veřejných zakázkách

8

Ekonomická kriminalita a hospodářská trestná činnost

8

Ochrana osobních údajů a právo na informace

8

Softwarové pirátství a ostatní počítačová kriminalita

8

Využívání možností Zákoníku práce v době ekonomické recese

8

Právo v mezinárodním obchodě, Incoterms

8

Zajištění závazků a závazkové právní vztahy

8

Dopravní přestupky a aplikace zákona o provozu na pozemních komunikacích8
Vady správního řízení8
Náhrada škody8

 
Rozcestník