LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (112 HODIN, PREZENČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Akreditace

Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci

1

 

Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu

15

 

Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře

16

 

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků

16

 

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu

24

 

Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu

12

 

Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou

16

 

Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů

12

 

Rozcestník