MANAGEMENT (136 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Týmové role a motivace

8

Plánování a delegování v manažerské praxi

8

Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj

8

Porada jako nástroj výkonného řízení

8

Budování firemní kultury ve 21. století

8

Kaizen, štíhlá výroba

8

SIX SIGMA a její využití

8

Strategické řízení v podmínkách hyperkonkurence

8

Účinné ovlivňování v manažerské praxi

8

Prevence syndromu vyhoření

8

Prezentace a zásady veřejného projevu manažera

8

Stresové faktory a jejich ovlivňování

8

Image a charisma moderního manažera

8

Hra - součást manažerských technik řízení?

8

Vyrovnání se s kritikou

8

Vitality management

8

Řízení změn (management změn)

8

Rozcestník