MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS

 

Název semináře

Počet hodin

Týmové role a motivace v malé a střední organizaci

8 až 16

Plánování a delegování v manažerské praxi

8 až 16

Porada jako nástroj výkonného řízení

8 až 16

Budování firemní kultury ve 21. století

8

Kaizen a štíhla výroba

8 až 16

SIX SIGMA a její využití

8 až 16

Kompetenční modely v personální a manažerské práci

8 až 16

Hodnotící pohovor s pracovníkem

8 až 16

Situační vedení

8 až 16

Motivace podřízených

8 až 16

Řízení výkonnosti

8 až 16

Úvod do krizového řízení

8 až 16

Úvod do projektového řízení

8 až 16

Efektivita pracovních postupů

8 až 16

Mapování hodnotového toku - VSM16
Eliminace plýtvání8 až 16

Strategické řízení

8 až 16

Rozcestník