MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY

 

Název semináře

Počet hodin

Týmové role a motivace v koletivu       

8

Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí

8

Plánování, delegování a kontrola v praxi                                 

8

Prezentační dovednosti na pracovišti    

8

Prevence syndromu vyhoření            

8

Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace

8

Kaizen a štíhlá výroba                              

8

Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci

8

Budování firemní kultury a environmentálního minima

8

Kariérový postup (z dělníka mistrem – a co dál?)

8

Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt

8

Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení

8

Základy finančních souvislostí

8

Krizové řízení týmu

8

Umění efektivního projevu

8 až 16

Rozcestník