MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS

 

Název semináře

Počet hodin

Účinné ovlivňování v manažerské praxi      

8 až 16

Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj

8 až 16

Prevence syndromu vyhoření                        

8 až 16

Prezentace a zásady veřejného projevu manažera    

8 až 16

Stresové faktory a jejich ovlivňování 

8 až 16

Image a charisma moderního manažera              

8

Hra – součást manažerských technik řízení?          

8 až 16

Vyrovnání se s kritikou

8 až 16

Vitality management         

8 až 16

Řízení změn (management změn)

8 až 16 

Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR…)

8 až 16 

Rozvoj kreativity a tvořivosti

8

Neverbální komunikace

8

Umění efektivního projevu

8 až 16

Dress code – jak sestavit profesionální šatník?

4

Rozcestník