MANIPULACE SE ZBOŽÍM A MATERIÁLEM (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení BOZP

1

Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů

15

Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

32

Odbavování kusových a vozových zásilek

16

Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení

72

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech

16

Rozcestník