OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Název semináře

Počet hodin

Plánování jako základ úspěchu v obchodní praxi (sebeřízení)

8 až 16

Marketingové myšlení pro obchodníky

8 až 16

Efektivní telemarketing

8 až 16

Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání

8 až 16

Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka

8 až 16

Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi

8 až 16

Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu

8 až 16

Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřejného projevu)

8 až 16

Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi

8

Prevence syndromu vyhoření obchodníka                  

8 až 16

Image a charisma moderního obchodníka                    

8

Emoce v obchodě

8 až 16

Vitality management pro obchodníky

8 až 16

Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích

8 až 16

Jak úspěšně představit svoji nabídku.

8 až 16

Key Account Management

8 až 16

Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích.

8 až 16

Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu

8 až 16

Neetické metody při uzavírání obchodu

8 až 16

Psychologie prodeje

8 až 16

Asertivní vyjednávání

8 až 16

Dress code – jak sestavit profesionální šatník?

4

Rozcestník