OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (112 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Plánování jako základ úspěchu

8

Marketingové myšlení pro obchodníky

8

Efektivní telemarketing

8

Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání

8

Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka

8

Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi

8

Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu

8

Rétorické dovednosti pro obchodníky

8

Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi

8

Prevence syndromu vyhoření obchodníka

8

Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem

8

Image a charisma moderního obchodníka

8

Emoce v obchodě

8

Vitality management pro obchodníky

8

Rozcestník