PERSONALISTA/PERSONALISTKA (128 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

2

Analýza pracovních pozic a popisy práce

6

Kariérový postup v malé a střední organizaci

8

Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem

8

Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení)

8

Mobbing a bossing

8

Hodnocení dle metody 360 stupňů

8

Personální controlling

8

Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci

8

Outplacement (analýza, poradenství, semináře

8

Emoční kompetence a emoční inteligence

8

Asertivita trochu jinak

8

Stresové faktory a jejich ovlivňování

8

Tajemná řeč těla a její každodenní využívání

8

Prevence syndromu vyhoření

8

Vitality management

8

Řečnické a prezentační dovednosti

8

Rozcestník