PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Název semináře

Počet hodin

Obsluha plynových zařízení

individuálně

Montér, údržbář plynových zařízení

individuálně

Topičské zkoušky III. a IV. třídy

individuálně

Kurz topičů středotlakových kotlů 1-4 třídy

individuálně

Kurz topičů

individuálně

Topič NTL kotlů

individuálně

Obsluha plynových zařízení

individuálně

Montér, údržbář plynových zařízení

individuálně

Rozcestník