PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI (150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV)

Název semináře

Počet hodin

Úvod

1

Základy ochrany zdraví

3

Sociálně právní minimum

8

Úvod do problematiky kvality v soc. službách, standardy kvality soc. služeb

8

Meotdy sociální práce

4

Etika činnosti pracovníka v soc. službách, lidská práva a důstojnost

4

Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti

8

Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě

4

Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita, metody alternat. Komunikace

4

Úvod do psychologie a psychopatologie

4

Úvod do somatologie, první pomoc

8

Úvod do problematiky zdravotního postižení

16

Krizová intervence

4

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc. služby

4

Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba

6

Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

2

Aktivizační techniky

4

Základy péče o domácnost

8

Základy hygieny, úvod do problematiky psychosoc. aspektů chron. onemocnění

4

Základy péče o nemocné

15

Závěr

1

Praxe

30

Rozcestník