ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 

Název semináře

Počet hodin

Trendy a možnosti výběru zaměstnanců

8

HR manažer

8 až 16

Řízení kompetencí

8 až 16

Motivační systémy ve firmě

8 až 16

Efektivní vzdělávání zaměstnanců

8 až 16

Interní komunikace – součást firemní kultury

8 až 16

Audit personálních činností a personální benchmarking

8 až 16

Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst

8 až 16

Trénink výběrových pohovorů

8 až 16

Assessment a Development Centrum jako nástroj hodnocení

8 až 16

Orientace a adaptace nových zaměstnanců

8 až 16

Tvorba systémů motivace ve společnosti

8 až 16

Řízení a rozvoj talentů

8 až 16

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců – hodnotící pohovory

8 až 16

Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody

8 až 16

Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstnanců

8 až 16

Analýza vzdělávacích potřeb a hodnocení vzdělávacího programu

8 až 16

Personální práce jako požadavek systému managementu kvality

8 až 16

Pracovní právo pro personalisty

8 až 16

Vedení personální agendy v praxi

8 až 16

Systematický rozvoj osobností

8 až 16

Prožitkové vzdělávání a teambuildingové aktivity v komerčním sektoru16

Rozcestník