I. Vybrané statě stavební problematiky

 

Poučení posluchačů kurzu v oblasti BOZP a PO

1

Základní přehled z oblasti správy majetku

a provozu budov

7

Členění stavebních materiálů, konstrukce staveb a poruchy a rekonstrukce budov

10

Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov

10

TZB (Technické zabezpečení budov)

10

Nauka o budovách (Typologie budov)

6

 

II. ETAPA – Aspekty Správy majetku a údržby budov

 

 

Právní aspekty správy majetku

8

Ekonomické aspekty správy budov

16

Analýza stavu budov (Užitek stavebního díla, Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla)

8

Technické aspekty správy majetku (plán obnovy a údržby objektů)

6

Energetické aspekty správy budov

8

Provozní řád a revize zařízení v objektech (BOZP a PO při správě budov)

8

Správa domovního bytového fondu v praxi

8

Služby při správě a provozu budov

6

 

III. ETAPA – Nástroje pro výkon správy majetku

 

 

Facility management v Evropském a světovém kontextu

8

Výkon správy majetku a problematika výkonu Správy majetku - Informační a komunikační technologie ve FM a SW podpora FM

12

Projektové řízení proces zavádění FM do praxe

8

Zkušenosti se správou veřejných institucí,  prohloubení znalostí v praxi z probraného učiva

 

6

Praktické příklady k tématům z probraného učiva a sdílení Best  Practice účastníků kurzu

4

Celkem

150

Rozcestník