STAVAŘI

Název semináře

Počet hodin

Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství)

individuálně

Vnitrofiremní dokumentace - IMS

individuálně

Smlouva o dílo, objednávky

individuálně

Legislativa - stavební zákon

individuálně

Příprava a vedení stavby

individuálně

Výroba speciálních betonových bloků podle technologie STANGLAG

individuálně

Technologie betonu a jeho kvalita při výrobě atypických výrobků

individuálně

Údržba forem a jejich nástřik seperátorem pro udržení kvality výrobku

individuálně

Obsluha a údržba betonárny a systém kontroly pro specif. výrobků

individuálně

Vedení stavebního deníku

individuálně

Zobrazování v technické dokumentaci

individuálně

Kotování v technické dokumentace

individuálně

Čtení schémat a technické dokumentace

individuálně

Zkušenosti s protlaky pod komunikacemi

individuálně

Školení a certifikace zateplování budov

individuálně

Malá důlní díla

individuálně

Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství)

individuálně

Vnitrofiremní dokumentace - IMS

individuálně

Smlouva o dílo, objednávky

individuálně

Legislativa - stavební zákon

individuálně

Příprava a vedení stavby

individuálně

Seminář pro stavbyvedoucí a mistry

individuálně

Školení pro důležitost geometrické přesnosti při výrobě a skládání forem

individuálně

Tryskání povrchu betonu - jemným pískem

individuálně

Chování konstrukcí za požáru

individuálně

Ochrana budov před radonem

individuálně

Problematika v oblasti staveb

individuálně

Tepelné ztráty

individuálně

Vyzdívky vysokých pecí

individuálně

Zatížení ocelových konstrukcí

individuálně

Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EUROCODE

individuálně

FIDIC

individuálně

Rozcestník