STRÁŽNÝ (56 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení o bezpečnosti a ochraně při práci

1

Provádění ochrany a ostrahy majetku

5

Obsluhování technických bezpečnostních systémů

8

Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému

4

Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

4

Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

4

Kontrolní činnost ve střežených objektech

6

Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

6

Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

6

Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát

6

Používání věcných bezpečnostních prostředků

6

Rozcestník