ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Název semináře

Počet hodin

Akreditace

Finanční plánování a řízení

24

A

Jednání s problémovým klientem

8

A

Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu

8

A

Komunikace s veřejností

16

A

Komunikační a prezentační dovednosti úředníka

16

A

Komunikační a prezentační dovednosti úředníka

112

A

Komunikační a prezentační dovednosti ve veřejné správě

32

A

Komunikační dovednosti manažera

16

A

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

40

A

Legislativní úprava činností malých obcí

16

A

Manažerské dovednosti ve státní správě

48

A

Normy a úprava písemností

8

A

Pracovněprávní vztahy

40

A

Prevence pro sociální pracovníky

24

A

Procesní řízení

16

A

Projektové řízení

24

A

Projektové řízení

32

A

Přesvědčivá prezentace

16

A

Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

64

A

Řízení s vazbou na veřejnou správu

160

A

Správní řád

16

A

Strategické plánování

16

A

Účetnictví pro kontrolory ÚSC

40

A

Účetnictví územních samosprávných celků

56

A

Úřední komunikace v praxi

24

A

Veřejné zakázky

32

A

Veřejné zakázky malého rozsahu

8

A

Veřejné zakázky ve veřejné správě

48

A

Vybrané kapitoly z legislativy

24

A

Vzdělávání v lektorských dovednostech

32

A

Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC

8

A

Rozcestník