VEDOUCÍ PROVOZU - MISTR/MISTROVÁ (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře

Počet hodin

Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci

1

Postavení a kompetence mistra

3

Manažerské dovednosti mistra

16

Efektivní komunikace

16

Spolupráce v týmu a vedení týmu

12

Umění efektivního školení podřízených a prezentační dovednsoti

16

Management stresu

8

Time management

8

Zákoník práce, znalosti důležité pro mistra

4

Trvalé zlepšování výrobních procesů a optimalizace organizace práce

20

Řízení změn a vedení porad

8

Počítačové dovednosti

8

Rozcestník