ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Název semináře

Počet hodin

Jeřábník třídy A, AS, O – základní  kurz

individuálně

Vazač – základní kurz

individuálně

Dozor výtahu

individuálně

Řidič výtahu

individuálně

Osoba pověřená řízením

individuálně

Obsluha pracovních plošin

individuálně

Obsluha hydraulické ruky

individuálně

Obsluha regálového zakladače s automatickým řízením včetně praktické zkoušky

individuálně

Obsluha regálového zakladače na jiný typ RZ

individuálně

Obsluha závěsných plošin

individuálně

Rozcestník