MBA – ZÁKLADY TEORIE PRÁVA A VEŘEJNÉ PRÁVO

Ve dnech 8. a 9. 4. 2021 se v rámci druhé letošní studijní skupiny v programu MBA uskutečnil modul věnovaný základům teorie práva a veřejného práva, jehož cílem bylo seznámit posluchače se základními principy, na kterých je postaven právní řád ČR a za kterých je třeba interpretovat a aplikovat právo. Nejednalo se však pouze o teorii, ale pozornost byla věnována i konkrétním příkladům. V této souvislosti se s účastníky rozvinula diskuse na téma základních lidských práv a svobod, a to například v souvislosti s testováním zaměstnanců a testováním ve školách, a to s ohledem na poměřování individuálních práv a zájmů společnosti (v tomto případě na ochraně veřejného zdraví). Na tento modul, který byl spíše teoretický a sloužil jako představení základních principů práva, pak bude příště navazovat modul soukromého práva, který již posluchači zřejmě více využijí v rámci své praxe (a u kterého lze proto očekávat výrazně aktivnější diskusi). JUDr. David Borovec.