NÁMITKY PRO CUSTOMER SERVICE

Dne 12. června 2019 proběhla v Dělnickém domě v Odrách vzdělávací akce na téma „Námitky pro customer service“. Seminář směřoval k tomu, aby účastníci dovedli profesionálně reagovat a zpracovat námitky klientů (také kolegů) i ve vypjatých situacích, zvládli zachovat si nadhled, klidný přístup a zůstat profesionály nad věcí. Účastníci si potvrdili význam asertivního přístupu ke komunikačním partnerům a potřebu přizpůsobit reakci jednotlivým komunikačním typům. Asertivní reakce, doporučené postupy při zpracování námitek i kroky ke zklidnění vypjatých situací jsme probírali na konkrétních příkladech z praxe. Diskuse na vybrané témata předpokládala interaktivní přístup, zapojení každého z účastníků, což v závěrečné zpětné vazbě účastníci hodnotili velmi kladně. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.