OBNOVENÍ AKREDITACE – ZLEPŠOVÁNÍ PÍSEMNÉHO PROJEVU V RODNÉM JAZYCE

Právě jsme obdrželi od Ministerstva vnitra ČR akreditaci pro kurz: „Normy a úprava písemností“. Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, ale také všem, kteří chápou, že i písemný projev je vizitkou jejich organizace. Účastníci si objasní obtížné jazykové jevy a naučí se vyhnout se nejčastějším formálním, pravopisným, stylistickým a syntaktickým nedostatkům. Seznámí se se zásadami formální a stylistické úpravy obchodních a úředních písemností, naučí se napsat text, který bude správný nejen po věcné, pravopisné a formální stránce, ale i po stránce stylistické a kompoziční, bude jasný a srozumitelný, bez zbytečných výplňkových frází a prázdných slov. Na základě analýzy vlastních textů si uvědomí nejčastější nedostatky v úředních písemnostech a naučí se tyto nedostatky odstraňovat. Ing. Eva Šodková, akreditace a autorizace.