SEMINÁŘ EXCELU NA RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Ve dnech 19. a 20. února 2020 připravila zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci dlouhodobého projektu vzdělávání pro své zaměstnance kurzy Excelu. Kurzy byly zaměřeny na rozvíjení znalostí a dovedností v tabulkovém procesoru Excel tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení se s daným postupem si každý účastník mohl probíranou problematiku okamžitě samostatně vyzkoušet na počítači, který měl k dispozici. Účastníci oceňovali zejména praktické využití nově získaných znalostí pro každodenní práci, zvláště pak různé „vychytávky“, i klidný a trpělivý přístup lektora Dalibora Fanfary, který jim byl kdykoliv připraven poradit v případě jakýchkoliv nejasností či problémů.