SEMINÁŘ O UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Maximalizace využití sociálních sítí ve firemním prostředí může s sebou přinést porušování právních předpisů ČR a EU. Proto je důležité proškolit Vaše zaměstnance, kteří u Vás pracují se sociálními sítěmi a mohou udělat chybu s nepříjemnými důsledky pro Vaši organizaci. Nosnými tématy semináře jsou: informace jako osobní údaj, pravidla pro zacházení s osobními údaji dle GDPR, pravidla pro zacházení s podobiznami člověka, oprávněné zájmy zaměstnavatele, uveřejňování informací na internetu a možné trestněprávní důsledky, trestný čin pomluvy, falešné profily, internetové podvody, soudobé nástrahy sociálních sítí a pochopitelně praktické příklady. O tento seminář je zejména po koronavirových omezeních značný zájem. Petr Otáhal.