SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA KOMUNIKACI

Dne 30. května 2022 proběhlo v zasedací místnosti budovy Krajského úřadu v Hradci Králové školení zaměřené na komunikaci. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti, zlepšili postupy efektivní domluvy, dovedli profesionálně reagovat a zachovat si nadhled i jednání pod tlakem. Cílem výuky bylo připomenout fungující zásady pro minimalizaci konfliktních situací, probrat doporučené postupy, jak efektivně vést rozhovor, vyzkoušet vhodné asertivní techniky a reakce vedoucí k domluvě. Jednotlivé body byly probírané na konkrétních příkladech z praxe. V závěru semináře účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi, i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.