STRATEGIE, ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI FIRMY

V termínu 10.-18.9.2019 proběhl v prostorách společnosti Sensit v Rožnově pod Radhoštěm cyklus seminářů na téma strategie a rozvoje společnosti. Cílem seminářů bylo inspirovat vedení společnosti k využití konkrétních nástrojů a postupů vedoucích k budování a posilování konkurenceschopnosti společnosti. Peter Drucker je znám tvrzením „Firemní kultura si dává strategii k snídani“. Cílem prvního semináře bylo ukázat si, jak firemní kultura ovlivňuje operativu i rozvoj společnosti a jakým způsobem jí může vedení upravit v pozitivním i negativním směru. Druhý seminář byl zaměřen na různé přístupy k řízení strategie společnosti, od klasického strategického managementu, přes teorii modrých oceánů a balanced scorecards, až po EFQM popř. model ZIPF.Třetí seminář ke strategii se věnoval efektivnímu uvádění strategických změn do života, s využitím aktivního zapojení zaměstnanců. Druhá část se věnovala zvyšování firemní výkonnosti a hledání budoucích příležitostí. Seminář č. 4 byl zaměřen na zvyšování efektivity výrobních a administrativních procesů s pomocí filozofie Kaizen a využití nástrojů štíhlé výroby. V posledním semináři jsme se věnovali příležitostem, které firmě může přinést digitální ekonomika (jak z pohledu inovace vnitřních procesů, tak z pohledu uplatnění produktů firmy), a dále diskuzí o různých business modelech, které dnes inovativní společnosti využívají, aby získaly nové zákazníky. Výuka byla provázena praktickými příklady z větších i menších firem. A stejně jako v ostatních seminářích, výstupem byla řada konkrétních námětů zaměřených na doplnění stávajícího systému řízení společnosti a optimalizaci hlavních hodnototvorných firemních procesů. Ing. Kamil Košťál, MBA, lektor.