STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 11. a 12. 2. 2021 proběhl první dvoudenní online workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod. Ve virtuální učebně se sešlo 11 manažerů z různých firem. Hlavními tématy byly: Marketingový mix: Procesy, Lidé, Pozice značky, Produkt, Místo prodeje, Propagace, Cena. Účastníci si zpracovali SWOT analýzu marketingového procesu ve svých firmách s ohledem na jejich typ produktu, která je zároveň podkladem pro další témata a tvorbu strategií pro jednotlivé firmy. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, účastníci se aktivně zapojovali do diskuze a hledali vlastní cesty. Vedení workshopu online občas přineslo komplikace s připojením, ale i přesto panovala příjemná atmosféra a aktivita účastníků umožňuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm, lektor.