KOUČOVÁNÍ

Motto: Vůdce je nejlepší, když lidé sotva vědí, že existuje, ne však už tak dobrý, když ho lidé poslouchají a tleskají mu, horší, když jím opovrhují. Ale dobrému vůdci, který málo mluví, když je jeho práce hotová a jeho cíl splněný, řeknou: „My sami jsme to udělali.“ (Lao c´, čínský filosof, 6. století př. n. l.) Definice koučinku: Pod pojmem koučink si představuje každý něco jiného. Existuje několik definic koučinku. V našem pojetí je to individuální a nedirektivní způsob vedení, který člověku pomůže objevit a maximálně využít svůj vlastní potenciál. Proč koučink? Protože Vám může pomoci. Úkolem kouče je nahlížet na situaci z nezávislého nadhledu a nasměrovat koučovaného k tomu, aby k nejlepšímu řešení dospěl sám. Přínosem pro klienta je, že pomocí otázek nalézá sám řešení svého problému. Aby byl koučink přínosem, musí si obě strany stanovit jasný cíl: jaký je problém a do kdy má být vyřešen.