DALŠÍ VÝZVA PRO KOMERČNÍ SEKTOR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo dne 14.04.2010 novou výzvu číslo 60 na čerpání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců v komerční sféře. Název gl. grantu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA. Výzva je zaměřena na podporování specifického vzdělávání a do výše 20 % rozpočtu projektu také obecného vzdělávání. Na tuto výzvu je alokováno 750 mil. Kč. Pro bližší informace, zda i Vy můžete být oprávněným žadatelem a jak velký finanční grant na vzdělávání svých zaměstnanců můžete získat, volejte na: 558 623 093, kde se Vám budou věnovat naši manažeři projektu vzdělávání. Ing. Petra Chromčáková, manažer pro ESF